197 199 201 202 205 211 213 215 216 219

Podaj skutki dążenia Zygmunta III Wazy do odzyskania korony w Szwecji 

Rozwiązanie: