194 195 196 197 199 201 202 208 211 213 215 216

Podaj, czym charakteryzował się sarmatyzm 

Rozwiązanie: