194 195 196 197 199 201 202 208 211 213 215 216

Odszukaj informacje w innych źródłach, skąd szlachta czerpała wzory dla swojego ubioru 

Rozwiązanie: