191 194 195 196 197 199 201 205 208 211 213

Wymień założenia, jakie miały spełniać nowe obrazy i rzeźby w kościołach 

Rozwiązanie: