<
5 9 11 12 13

Jakie konsekwencje miały nierówności w prawach kobiet i mężczyzn 

Rozwiązanie: