188 191 194 195 196 197 201 202 205 208

Wyjaśnij, dlaczego odsiecz wiedeńską uważa się za jedną z najważniejszych bitew epoki nowożytnej  

Rozwiązanie: