185 186 187 188 191 194 195 197 199 201 202 205

Wyjaśnij, jaki był cel rozgłaszania informacji o odnalezionym przed bitwą proroctwie 

Rozwiązanie: