184 185 186 187 188 191 194 196 197 199 201 202 205

Wskaż na mapie ziemie Rzeczypospolitej, które Turcja zdobyła w 1672 r. 

Rozwiązanie: