183 184 185 186 187 188 191 195 196 197 199 201 202 205

Jakie znaczenie dla Polaków miała obrona Trembowli? 

Rozwiązanie: