180 181 183 184 185 186 187 188 194 195 196 197 199 201 202

Wymień przyczyny najazdu szwedzkiego na Rzeczpospolitą w 1655r. 

Rozwiązanie: