178 180 181 183 184 185 186 187 191 194 195 196 197 199

Wymień strony traktatu w Radnot, które miały otrzymać poszczególne ziemie Rzeczypospolitej 

Rozwiązanie: