173 175 176 178 180 181 183 185 186 187 188 191 194 195

Wymień przyczyny wybuchu powstania Chmielnickiego 

Rozwiązanie: