172 173 175 176 178 180 181 184 185 186 187 188 191 194

Określ jakiego typu działania prowadzono pierwszego dnia bitwy 

Rozwiązanie: