171 172 173 175 176 178 180 183 184 185 186 187 188 191

Określ zasięg terytorialny powstania Chmielnickiego

Rozwiązanie: