164 165 167 168 171 172 175 176 178 180 181 183 184

Opisz fortyfikacje Smoleńska i skaż ich mocne oraz słabe strony 

Rozwiązanie: