158 164 165 168 171 172 173 175 176 178

Wymień sposoby walki podczas bitwy morskiej w XVII w. 

Rozwiązanie: