154 155 158 164 167 168 171 172 173 175 176

Wymień obszary, na których toczyły się wojny Rzeczpospolitej ze Szwecją za panowania Zygmunta III Wazy 

Rozwiązanie: