5 9 11 12 13 15 17 18 19 20 21 23 25 26 27

Opisz, jaki miało przebieg oblężenie stolicy Azteków przez wojska hiszpańskie 

Rozwiązanie: