143 144 145 147 151 152 153 155 158 164 165

Jakimi cechami charakteryzowało się rokoko 

Rozwiązanie: