141 143 144 145 147 151 153 154 155 158

Wymień, czego od twórców obrazów religijnych oczekiwał autor tekstów 

Rozwiązanie: