141 143 144 145 147 152 153 154 155 158

Odszukaj różnice i podobieństwa pomiędzy budowlami renesansowymi i barokowymi 

Rozwiązanie: