135 136 137 138 139 141 143 144 147 151 152 153 154 155

Oceń, czy szwedzkie dążenia do uczynienia Bałtyku wewnętrznym morzem były bliskie realizacji w XVII w. 

Rozwiązanie: