130 132 133 135 136 137 138 141 143 144 145 147

Odszukaj informacje o trzech artystach francuskich z czasów Ludwika XIV. Wymień dziedziny, którymi się zajmowali 

Rozwiązanie: