127 130 132 133 135 136 137 139 141 143 144 145 147

Jaki skutek dla innych krajów mogło mieć konsekwentne prowadzenie polityki merkantylizmu przez Francję 

Rozwiązanie: