124 125 126 127 130 132 135 136 137 138 139 141 143 144

Jaki Obraz wojny pozostawił na swoich rycinach Callot 

Rozwiązanie: