5 9 11 12 15 16 17 18 19 20 21 23

Wymień powody, które skłoniły Europejczyków do organizowania wypraw odkrywczych 

Rozwiązanie: