117 120 124 125 126 130 132 133 135 136 137 138

Wymień główne przyczyny wojny domowej w Anglii 

Rozwiązanie: