114 117 120 124 126 127 130 132 133 135 136

Wymień obszary zamieszkiwane przez zwolenników parlamentu

Rozwiązanie: