113 114 117 120 125 126 127 130 132 133 135

Dlaczego poddani nie chcieli sądzić króla?

Rozwiązanie: