101 102 105 106 107 108 111 113 114 117 120

Odszukaj informację, skąd pochodzi słowo “arras”

Rozwiązanie: