5 9 12 13 15 16 17 18 19 20 21

Wyjaśnij. dlaczego wymienione przyrządy nawigacyjne były szczególnie ważne podczas wyprawy w nieznane 

Rozwiązanie: