95 96 97 101 102 105 107 108 111 112 113 114 117

Wymień obszary zajęte przez Moskwę w 1577r. 

 

 

Rozwiązanie: