91 92 93 95 96 97 102 105 106 107 108 111 112

Wymień dziedziny, których dotyczyły zobowiązania Henryka Walezego 

Rozwiązanie: