87 90 92 93 94 96 98 101 102 103 105 107

Wyjaśnij, jak według legendy doszło do założenia Rzymu 

Rozwiązanie: