74 75 77 78 80 81 83 84 87 90 92 93 94 96

Odszukaj przykłady wykorzystania wizerunków tych rzeźb we współczesnym świecie

Rozwiązanie: