69 70 71 73 74 75 77 78 81 83 84 85 87 90

Czym różniło się podejście Herodota i Tukidydesa do badań historycznych  

Rozwiązanie: