1 2 7 11 12 13 14 16 17 18 19

Wymień główne epoki historyczne oraz wskaż jakie wydarzenia wyznaczają ich początek i koniec

Rozwiązanie:
Prehistoria- do 4000 r. p.n.e. (wynalezienie pisma)Starożytność- od 4000r. p.n.e....
Pokaż więcej...