1 2 7 11 12 13 14 16 17 18 19

Wymień główne epoki historyczne oraz wskaż jakie wydarzenia wyznaczają ich początek i koniec

Rozwiązanie: