67 68 69 70 71 73 74 75 78 80 81 83 84 85 87

Wyjaśnij, dlaczego Aleksander zdecydował się na noszenie stroju złożonego z elementów typowych dla różnych ludów zamieszkujących monarchie perską 

Rozwiązanie: