64 65 67 68 69 70 71 73 75 77 78 80 81 83 84 85

Dlaczego Filip II budził niechęć Demostenesa? 

Rozwiązanie: