57 59 60 62 64 65 67 69 70 71 73 74 75 77 78

Wyjaśnij, jakie działania zadecydowały o zwycięstwie Ateńczyków i Platejczyków 

Rozwiązanie: