33 34 35 36 37 39 40 41 42 46 49 50 52 53 54

Scharakteryzuj założenia buddyzmu, konfucjanizmu i taoizmu 

Rozwiązanie: