31 33 34 35 36 37 39 40 42 43 46 49 50 52

Jakie znaczenie dla rozwoju Chin miała budowa Wielkiego Muru? 

Rozwiązanie: