27 28 29 31 33 34 35 37 39 40 41 42 43 46

Podaj nazwy współczesnych państw, na których znajdowały się kolonie fenickie 

Rozwiązanie: