321 322 324 325 326 328 329
>

  1. Czy korzyści ze sprowadzenia krzyżaków równoważą poniesione straty?
  2. Czy próby sprawiedliwej oceny decyzji Konrada Mazowieckiego mają sens 

Rozwiązanie: