23 24 27 28 29 31 34 35 36 37 39 40 41 42 43

Wymień nazwy ludów sąsiadujących z Izraelitami w Ziemi Obiecanej 

Rozwiązanie: