319 320 321 322 324 325 326 328 332

Wyjaśnij, jakie czynniki sprawiły, że zabytki sztuki romańskiej są dziś znacznie rzadsze niż zabytki sztuki gotyckiej 

Rozwiązanie: