319 320 321 322 324 325 326 329 332

Jaką tezę dotyczącą pogan przedstawił na soborze w Konstancji Paweł Włodkowic 

Rozwiązanie: