316 319 320 321 322 324 325 328 329 332

Jakie znasz inne świeckie budowle w stylu gotyckim wzniesione na ziemiach polskich 

Rozwiązanie: