313 314 316 319 320 321 322 325 326 328 329 332

Jakie wrażenie na wiernych miały wywołać dekoracje kolumn w kościele w Strzelinie 

Rozwiązanie: