311 313 314 316 319 320 322 324 325 326 328 329 332

Podaj, z jakich elementów składała się ceremonia zawarcia traktatu pokojowego 

Rozwiązanie: